کرج

در البرز، ایران
امروز: پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷
دسته بندی مکان های شهر کرج، در استان البرز، ایران

اطلاعات شهر کرج

آب و هوای شهر کرج

سرعت باد: ۲۸.۹۷ کیلومتر در ساعت، از سمت: جنوب شرق

رطوبت: ۲۱ درصد، فشار: ۲۸۷۸۴.۳۲ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۵:۵۴

ساعت: ۲۰:۱۲

دما: °۲۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۲ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۳ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۵ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۴ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۵ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۳ (سانتیگراد)