کرج

در البرز، ایران
امروز: چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۷
دسته بندی مکان های شهر کرج، در استان البرز، ایران

اطلاعات شهر کرج

آب و هوای شهر کرج

سرعت باد: ۶.۴۴ کیلومتر در ساعت، از سمت: شمال شرق

رطوبت: ۴۹ درصد، فشار: ۲۸۸۸۵.۹۱ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۶:۵۲

ساعت: ۱۹:۰۷

دما: °۱۸ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۷ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۷ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۵ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۳ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۵ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۴ (سانتیگراد)