کرج

در البرز، ایران
امروز: یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶
دسته بندی مکان های شهر کرج، در استان البرز، ایران

اطلاعات شهر کرج

آب و هوای شهر کرج

سرعت باد: ۲۲.۵۳ کیلومتر در ساعت، از سمت: شمال شرق

رطوبت: ۶۶ درصد، فشار: ۲۸۷۸۴.۳۲ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۷:۱۳

ساعت: ۱۷:۲۲

دما: °-۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۷ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۰ (سانتیگراد)حداقل دما: °۰ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۱ (سانتیگراد)حداقل دما: °۰ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۸ (سانتیگراد)حداقل دما: °۰ (سانتیگراد)

عضویت رایگان در خبرنامه ما